Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrzegląd orzecznictwa sądów w zakresie prawa dostępu do informacji publicznej za lata 2010-2012
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Gdańsk 2013, s. 11-53, (ISSN 1734-5677)
Numer 1/2013
[autor:] M. Miłosz,D. Tykwińska-Rutkowska,K. Ważny
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 11-53
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego