Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUstawa o odpadach. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Komentarz
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Warszawa 1998
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska