Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułDecyzja w sprawie rozstrzygnięcia charakteru gry lub zakładu
Nazwa czasopisma Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka
Numer 4/2012
[autor:] K. Ważny
Miasto: Rzeszów 2012
Strony: 110-131
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego