Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUdostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz własnej strony internetowej – uwagi de lega lata i wnioski de lege ferenda
Nazwa czasopisma Przegląd Naukowy Disputatio
Numer Tom XVI
[autor:] K. Ważny
Miasto: Gdańsk 2013
Strony: 25-36
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego