Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułDecyzja w sprawie rozstrzygnięcia charakteru gry lub zakładu
[w:] Sądowa kontrola administracji w sprawach gospodarczych
[red:]  A. Kisielewicz, J. Tarno
[autor:] K. Ważny
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 388-404
ISBN: 978-83-264-4418-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego