Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOdpowiedzialność z tytułu nieudostępnienia informacji publicznej
[w:] Służba Publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania
[red:]  S. Płażek, M. Stec
[autor:] K. Ważny
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 319-359
ISBN: 978-83-264-4467-8
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego