Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZarys koncepcji celów kary kryminalnej Profesora Mariana Cieślaka
[w:] Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje
[red:] W. Cieślak,S. Steinborn
[autor:] P. Petasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA
Miasto: Warszawa 2013
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii