Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
Obejrzyj obrazek w oryginalnej wielkościTytułDział XIV Przepisy karne
[w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz
[red:] R. Mroczkowski
[autor:] P. Petasz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Miasto: Warszawa 2014
Strony: 1104
ISBN: 978-83-264-4408-1
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii

Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r.