Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułEuropejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej
Nazwa czasopisma Przegląd Naukowy Disputatio
Numer Tom VI
[autor:] K. Ważny
Miasto: Gdańsk 2009
Strony: 140-147
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego