Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułUstrój osiedla Osowa w Mieście Gdańsku
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Disputatio
Numer Tom V
[autor:] K. Ważny
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 68-87
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego