Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPartycypacja obywatelska jako forma społeczeństwa obywatelskiego
Nazwa czasopisma Zeszyty Naukowe Disputatio
Numer Tom IV
[autor:] K. Ważny
Miasto: Gdańsk 2008
Strony: 60-69
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego