Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułAdministracja terytorialna II Rzeczypospolitej
Nazwa czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe Disputatio
Numer Tom I
[autor:] K. Ważny
Miasto: Gdańsk 2007
Strony: 28-38
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego