Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułSumienie lekarza a prawa człowieka w świetle standardów Rady Europy
Nazwa czasopisma Medycyna Praktyczna
Numer 1
[autor:] O. Nawrot
Miasto: Kraków 2014
Strony: 111 - 116
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa