Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułW kręgu instytucji regulaminowych Sejmu RP
[w:] Państwo prawa – Parlamentaryzm – Sądownictwo konstytucyjne
[red:]  A. Jamróz
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Temida
Miasto: Białystok 2012
ISBN: 978-83-62813-24-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych