Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułUstawowe podstawy Rzecznika do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji czy zmiana Konstytucji?
[w:] Aktualne problemy reform konstytucyjnych
[red:]  S. Bożyk
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Temida
Miasto: Białystok 2013
ISBN: 978-83-62813-38-4
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych