Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułZ doświadczeń prac nad projektami ustaw o zmianie Konstytucji RP (w ostatnim roku V kadencji Sejmu)
[w:] Ewolucja demokracji przedstawicielskiej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
[red:]  M. Paździor, B. Szmulik
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: WSEiB
Miasto: Lublin 2013
ISBN: 978-83-62074-84-6
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych