Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułOcena konstytucyjności poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny
[w:] Ustroje. Historia i współczesność
[red:]  M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: Uniwersytetu Jagiellońskiego
Miasto: Kraków 2013
ISBN: 978-83-233-3559-7
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych