Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułWybrane zagadnienia prawne problematyki partii politycznych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
[w:] Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie – dobre praktyki
[red:]  K. Eckhardt, W. Skrzydło, P. Steciuk, W. Szapował
[autor:] A. Szmyt
Wydawnictwo: WSPiA
Miasto: Przemyśl - Rzeszów 2013
ISBN: 978-83-63666-61-3
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych