Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułZakres i treść Konstytucji RP z 1997 r.
Nazwa czasopisma Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych
Numer 4
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych