Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe problem concerning the additional mandate of a member of the European Parlament
Nazwa czasopisma Studi Juridice si Administrative
Numer 1
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Pitesti 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych