Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej w świetle projektu ustawy o zmianie Konstytucji
Nazwa czasopisma Gdańskie Studia Prawnicze
Numer tom XXIX
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych