Publikacja typu: Studia i artykuły
TytułThe contemporary significance of the principle of the separation of powers
Nazwa czasopisma Annales Universitatis Apulensis. Series Jurisprudentia
Numer 16
[autor:] A. Szmyt
Miasto: Alba Julia 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych