Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych