Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia prawna
Dotyczy: W sprawie dopuszczalności zabrania głosu na posiedzeniu Sejmu przez kandydata na Prezesa Rady Ministrów
Dla: Sejm RP
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych