Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja
Opis recenzowanej pozycji: J. Kuciński (red.): Piętnaście lat Konstytucji RP z 1997 r.
[autor:] A. Szmyt
"Przegląd Sejmowy"
Nr: 6
Miasto: Warszawa 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych