Publikacja typu: Recenzje publikowane
TytułRecenzja
Opis recenzowanej pozycji: R. Chruściak: Prace konstytucyjne w latach 2008-2011
[autor:] A. Szmyt
"Przegląd Sejmowy"
Nr: 4
Miasto: Warszawa 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych