Publikacja typu: Referaty
TytułWybrane zagadnienia prawne problematyki partii politycznych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej
Na konferencji: Konferencja „Konstytucyjne podstawy zrzeszania się obywateli w Polsce i na Ukrainie” (Lwów, 30.06-2.07.2013)
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych