Publikacja typu: Referaty
TytułThe Draft of a Law on the Constitutional Tribunal
Na konferencji: Konferencja „ Law and its challenges” (Alba Julia, 16-17.08.2013 r.)
[autor:] A. Szmyt
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych