Publikacja typu: Sprawozdania
TytułSprawozdanie z IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego Sopot, 26-28.09.2013 r.
Tytuł (konferencji/wydarzenia) IX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego
[autor:] B. Gliniecki
Wydawnictwo: Przeglą Prawa Handlowego
Rok: 2014
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego