Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułI Gdańska Konferencja Kryminologiczna pt. „Kryminologia – w poszukiwaniu interdyscyplinarności”
[autor:] P. Petasz
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii