Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułMediacja jako instytucja wspomagająca wymiar sprawiedliwości,
[autor:] W. Zalewski
Miasto: Gdańsk 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii