Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawo państw członkowskich en block
[w:] Prawo Unii Europesjkiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich
[red:]  S. Dudzik, N. Półtorak
[autor:] Z. Brodecki,O. Śniadach
Wydawnictwo: LEX Wolters Kluwer business
Miasto: Warszawa 2013
Strony: 10
ISBN: 978-83-264-4533-0
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej