Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułSpory pracownicze
[w:] Instytucje i porządek prawny Unii Europejskiej
[autor:] O. Śniadach
Wydawnictwo: Instytut wydawniczy EuroPrawo
Miasto: Warszawa 2013
ISBN: 978-83-7627-086-9
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej