Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA WYDAWNICZA KSIĄŻKI pt. Komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych
Opis recenzowanej pozycji: red. Rafał Mroczkowski. Wydawnictwo Wolters Kluwer
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

 Komentarz jest najbardziej wyczerpującym opracowaniem na krajowym rynku wydawniczym dotyczącym funduszy inwestycyjnych. Uwzględnione zostały w nim zmiany wprowadzone do ustawy o funduszach inwestycyjnych na mocy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. O zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2013 r.

Komentarz przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z istotą i charakterem prawnym funduszu inwestycyjnego, zasadami jego tworzenia l funkcjonowania, celami i zakresem nadzoru komisji nadzoru finansowego. Pozwala to na kompleksowe zdefiniowanie normatywnych cech odróżniających fundusze inwestycyjne od innych podmiotów działających na rynku finansowym, a także pokazanie ich miejsca w systemie instytucji finansowych.