Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA WYDAWNICZA KSIĄŻKI pt. Nowe Koncepcje i Regulacje Nadzoru Finansowego
Opis recenzowanej pozycji: red. nauk. Wojciech Rogowski. Instytut Allerhanda
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2014
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

Książka obejmuje doniosłą część istotnych problemów związanych z zachodzącymi zmianami koncepcji i regulacji nadzoru finansowego: zmianami w architekturze nadzoru, oceną wpływu regulacji na rynki finansowe, nadzorem banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz regulacjami instrumentów finansowych. Przedstawia w tym zakresie wiele niezwykle ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa i racjonalności regulacji nadzoru finansowego, które także należy traktować jako punkt wyjścia do dalszych dyskusji. Rozważania zawarte w książce skłaniają bowiem do refleksji i pokazują złożoność tytułowej problematyki.