Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułOCENA DOROBKU NAUKOWEGO I ROZPRAWY HABILITACYJNEJ dr Barbary Bajor pt. „Bankowość elektroniczna. Studium prawne”
Opis recenzowanej pozycji: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2011, ss. 374
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego