Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułOCENA DOROBKU NAUKOWEGO I ROZPRAWY HABILITACYJNEJ dra Witolda Srokosza pt. „Instytucje parabankowe w Polsce”
Opis recenzowanej pozycji: Wolters Kluwer, Warszawa 2011, ss. 768
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego