Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr. Rafała Trykozko pt. „Model uprawnień jednostki pomocniczej w procesach planowania i wykonywania budżetu gminy”
Opis recenzowanej pozycji: Białystok 2012, s. 250, Promotor: Prof. dr hab. Joanna M. Salachna
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego