Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr. Rafała Mroczkowskiego pt. „Instytucja nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi w świetle prawa polskiego”
Opis recenzowanej pozycji: Gdańsk 2010, ss. 480, Promotor: Prof. zw. dr hab. Andrzej Drwiłło
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego