Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr Iwony Lasek-Surowiec pt. „Niezależność Narodowego Banku Polskiego”
Opis recenzowanej pozycji: Lublin 2010, ss. 259, Promotor: Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2010
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego