Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr. Giovanniego Ferretti pt. „The implementation of international regulations for banks capital adequacy in the globalized financial system”
Opis recenzowanej pozycji: Warszawa 2011, s. 286, Promotor: Prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego