Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr Anny Panasiuk pt. „Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych. Analiza porównawcza wybranych krajów europejskich ze szczególnym uwzględnieniem rekomendowanych zmian regulacji podatkowych w Polsce”
Opis recenzowanej pozycji: Warszawa 2011, ss. 360 , Promotor: Prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2011
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego