Publikacja typu: Prace nie publikowane => Recenzje nie publikowane
TytułRECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Mgr. Agaty Molisz pt. „Strategia walki z kryzysem finansowym w zintegrowanym porządku prawnym”
Opis recenzowanej pozycji: Gdańsk 2012, s. 252, Promotor: Prof. zw. dr hab. Zdzisław Brodecki
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2012
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego