Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułRatyfikacja konwencji o różnorodności biologicznej z 1992 r. w świetle harmonizacji polskiego ustawodawstwa z wymogami Unii Europejskiej
[w:] Polska w Unii Europejskiej. Perspektywy, warunki, szansę i zagrożenia
[red:]  C. Mik
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Toruń 1997
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska