Publikacja typu: Referaty
TytułCenzusy w wyborach regionalnych i lokalnych - uwagi de lege lata i de lege ferenda.
Na konferencji: IX Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego, Chorzów, 4-6 marca 2014, Decentralizacja w państwie współczesnym
[autor:] P. Uziębło
Rok: 2014
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych