Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawne aspekty finansowania wspólnej polityki rolnej
[w:] Wspólna polityka w perspektywie członkostwa Polski we Wspólnotach Europejskich, Materiały konferencyjne
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean, J. Gwizdała
Miasto: Warszawa 1996
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska