Publikacja typu: Referaty
TytułPrawo wyborcze Polski i Ameryki Południowej - podobieństwa i różnice
Na konferencji: Polska - Hiszpania - Ameryka Łacińska. Zderzenie kultur prawnych, WPiA UG
[autor:] P. Uziębło
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych