Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułImplementacja konwencji helsińskich o ochronie środowiska Morza Bałtyckiego w prawie polskim
[w:] Pokój i sprawiedliwość przez prawo międzynarodowe. Zbiór studiów z okazji 60 rocznicy urodzin prof.
[red:]  C. Mik
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Toruń 1997
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska