Publikacja typu: Książki i rozdziały w książkach
TytułPrawna ochrona gruntów rolnych w Polsce
[w:] Polskie prawo rolne u progu Unii Europejskiej
[red:]  S. Prutis
[autor:] J. Ciechanowicz-McLean
Miasto: Białystok 1998
Nr wydania: 1
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska