Publikacja typu: Referaty
TytułZadania wojskowego wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony zabytków
Na konferencji: Konferencja Naukowa na temat: ''Wojskowy wymiar sprawiedliwości'' Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2006
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa